1B Charlotte
1B Charlotte
1B Charlotte
1B Charlotte
1B Charlotte
1B Charlotte
1B Charlotte
2B Liron
2B Liron
2B Liron
2B Liron
2B Liron
2B Liron
2B Liron
3B Sami
3B Sami
3B Sami
3B Sami
3B Sami
3B Sami
3B Sami
3B Sami
4B Naya
4B Naya
4B Naya
4B Naya
4B Naya
4B Naya
4B Naya
5B Nati
5B Nati
5B Nati
5B Nati
5B Nati
5B Nati
5B Nati
6B Lala
6B Lala
6B Lala
6B Lala
6B Lala
6B Lala
6B Lala
10NB Andrea
10NB Andrea
10NB Andrea
10NB Andrea
10NB Andrea
10NB Andrea
10NB Andrea
11NB Natasha
11NB Natasha
11NB Natasha
11NB Natasha
11NB Natasha
11NB Natasha
11NB Natasha
12NB Michelle
12NB Michelle
12NB Michelle
12NB Michelle
12NB Michelle
12NB Michelle
12NB Michelle
13NB Alison
13NB Alison
13NB Alison
13NB Alison
13NB Alison
13NB Alison
13NB Alison
14NB Judith
14NB Judith
14NB Judith
14NB Judith
14NB Judith
14NB Judith
14NB Judith
15NB Claudia
15NB Claudia
15NB Claudia
15NB Claudia
15NB Claudia
15NB Claudia
15NB Claudia
21P Sava
21P Sava
21P Sava
21P Sava
21P Sava
21P Sava
21P Sava
22P Jeniffer
22P Jeniffer
22P Jeniffer
22P Jeniffer
22P Jeniffer
22P Jeniffer
22P Jeniffer
23P Averyl
23P Averyl
23P Averyl
23P Averyl
23P Averyl
23P Averyl
23P Averyl
30NP Maria
30NP Maria
30NP Maria
30NP Maria
30NP Maria
30NP Maria
30NP Maria
31NP Beatrice
31NP Beatrice
31NP Beatrice
31NP Beatrice
31NP Beatrice
31NP Beatrice
31NP Beatrice
32NP Susanna
32NP Susanna
32NP Susanna
32NP Susanna
32NP Susanna
32NP Susanna
32NP Susanna
33NP Noa
33NP Noa
33NP Noa
33NP Noa
33NP Noa
33NP Noa
33NP Noa
34NP Yana
34NP Yana
34NP Yana
34NP Yana
34NP Yana
34NP Yana
34NP Yana
36NP Amorosa
36NP Amorosa
36NP Amorosa
36NP Amorosa
36NP Amorosa
36NP Amorosa
36NP Amorosa
36NP Amorosa
1B Charlotte
1B Charlotte
1B Charlotte
1B Charlotte
1B Charlotte
1B Charlotte
1B Charlotte
Icon
Icon
2B Liron
2B Liron
2B Liron
2B Liron
2B Liron
2B Liron
2B Liron
Icon
Icon
3B Sami
3B Sami
3B Sami
3B Sami
3B Sami
3B Sami
3B Sami
3B Sami
Icon
Icon
4B Naya
4B Naya
4B Naya
4B Naya
4B Naya
4B Naya
4B Naya
Icon
Icon
5B Nati
5B Nati
5B Nati
5B Nati
5B Nati
5B Nati
5B Nati
Icon
Icon
6B Lala
6B Lala
6B Lala
6B Lala
6B Lala
6B Lala
6B Lala
Icon
Icon
10NB Andrea
10NB Andrea
10NB Andrea
10NB Andrea
10NB Andrea
10NB Andrea
10NB Andrea
Icon
Icon
11NB Natasha
11NB Natasha
11NB Natasha
11NB Natasha
11NB Natasha
11NB Natasha
11NB Natasha
Icon
Icon
12NB Michelle
12NB Michelle
12NB Michelle
12NB Michelle
12NB Michelle
12NB Michelle
12NB Michelle
Icon
Icon
13NB Alison
13NB Alison
13NB Alison
13NB Alison
13NB Alison
13NB Alison
13NB Alison
Icon
Icon
14NB Judith
14NB Judith
14NB Judith
14NB Judith
14NB Judith
14NB Judith
14NB Judith
Icon
Icon
15NB Claudia
15NB Claudia
15NB Claudia
15NB Claudia
15NB Claudia
15NB Claudia
15NB Claudia
Icon
Icon
21P Sava
21P Sava
21P Sava
21P Sava
21P Sava
21P Sava
21P Sava
Icon
Icon
22P Jeniffer
22P Jeniffer
22P Jeniffer
22P Jeniffer
22P Jeniffer
22P Jeniffer
22P Jeniffer
Icon
Icon
23P Averyl
23P Averyl
23P Averyl
23P Averyl
23P Averyl
23P Averyl
23P Averyl
Icon
Icon
30NP Maria
30NP Maria
30NP Maria
30NP Maria
30NP Maria
30NP Maria
30NP Maria
Icon
Icon
31NP Beatrice
31NP Beatrice
31NP Beatrice
31NP Beatrice
31NP Beatrice
31NP Beatrice
31NP Beatrice
Icon
Icon
32NP Susanna
32NP Susanna
32NP Susanna
32NP Susanna
32NP Susanna
32NP Susanna
32NP Susanna
Icon
Icon
33NP Noa
33NP Noa
33NP Noa
33NP Noa
33NP Noa
33NP Noa
33NP Noa
Icon
Icon
34NP Yana
34NP Yana
34NP Yana
34NP Yana
34NP Yana
34NP Yana
34NP Yana
Icon
Icon
36NP Amorosa
36NP Amorosa
36NP Amorosa
36NP Amorosa
36NP Amorosa
36NP Amorosa
36NP Amorosa
36NP Amorosa
Icon
Icon

I NEED A NUDE LIPSTICK

Shade: 1B Charlotte
Your lips, but better. נטאשה דנונה מציגה את שפתון הניוד המושלם: 21 גוונים נייטרליים ועל זמניים בגימור טבעי וזוהר, לשפתיים במראה קלאסי ומחמיא. פורמולה חדשה מועשרת בתמצית גוטו קולה ותמציות סחלבים לתחושה רכה ולחות מוגברת.
Natasha Denona IL - I NEED A NUDE LIPSTICK
I NEED A NUDE LIPSTICK
₪99.00
1
תאריך משלוח משוער :