תקנון תוכנית שותפים

1. הצטרפות:
א. להצטרף לתכנית השותפים, על המשתמש למלא את טופס הרישום ולאשר את התנאים וההגבלות.
ב. המשתמש יחויב לספק פרטים נכונים ומעודכנים בטופס הרישום.
2. קישורים וקודי שותפות:
א. לשותפים יינתן קישור וקוד קופון מזהה ייחודי להפניות ולקישורים עם לקוחותיהם.
ב. השותפים מסכימים לא להשתמש בשיטות פרסום מטעה או לעשות שימוש בשיטות כגון ספאם (spam) על מנת לקדם את קישורייהם.
3. עמלות:
א. העמלות ומבנה התשלום ייקבעו על פי ההגדרות בתכנית השותפים.
ב. העמלות ישולמו עבור עסקאות שנמצאות בסטטוס פעילות ואושרו במערכת.
ג. המשתמש יכול לראות את העמלות וההכנסות שלו בכל עת בחשבון השותפים.
4. תשלומים:
א. תשלומי העמלות ייערכו בצורה תקופתית, על פי ההגדרות של תכנית השותפים.
ב. התשלום ייעשה לשותפים בדרכים שהוגדרו על ידי החברה.
5. ביטולים והחזרים:
א. במקרה של החזר או ביטול עסקה, העמלה תבוטל או יחויב החזר מתאים על פי המדיניות שלנו.
6. הפסקת התקשרות:
א. חברתנו שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההתקשרות ולסיים את השותפות עם השותפים בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
7. הגבלת אחריות:
א. אנחנו לא נישא בכל אחריות לאובדן רווחים או נזקים שנגרמו עקב תקלות טכניות, בעיות במערכות, או שימוש לא תקין בתכנית השותפים.
8. שינוי תקנים:
א. התכנים והתנאים יכולים להשתנות מעת לעת. יש לבדוק באופן קבוע את התנאים והגבלות של תכנית השותפים.
9. תקנים נוספים:
א. השתתפותך בתכנית השותפים מהווה הסכמה לכל התנאים והגבלות שלה בהתאם לתקנון השימוש באתר.